Дуросторум, Дръстър, Силистра
Това са имената на един град, живеещ в своето 19-то столетие!
На това място преди 1900 години римският император Траян заповядва да се построи постоянен лагер на XI-ти Клавдиев легион и така слага началото на античния Дуросторум, чието име означава яка крепост. Мощните укрепления на легиона се намират южно от хотел Дръстър, а недалеч от него е било и пристанището. Дуросторум се разраства като военен, икономически и духовен център на римската империя. Получава статус на римски град, а жителите му римски граждани. В Дуросторум е роден Аеций – един от най-почитаните и уважавани римски мъже, победителя на Атила. По време на гоненията на християните, около 304-та година, започва изграждането на крепост на самият дунавски бряг. Тази крепост от IV век до която е изграден хотел Дръстър има 15 вековна история. Нейни останки са вградени в самия хотел, в едно от неговите подземни помещения и са една от атракциите на неговите гости. Крепостта на дунавския бряг устоява на нашествията на много варварски племена, но не успява да се противопостави на прабългарите и славяните. През 681 година е превзета от Аспарух. Българите променили името и я нарекли Дръстър. По време на управлението на хан Омуртаг крепостта е напълно възстановена, построени са нови порти, една от които е само на 50 метра южно от хотела. В центъра на тази укрепена територия се намира ханския дворец. Цар Симеон Велики също намира защита зад яките крепостни стени.

През втората половина от IX век Дръстър се утвърждава като водещ религиозен център. Връх в духовното развитие на града е превръщането му в резиденция на първият български патриарх през 927 година. Тогава е издигнат и патриаршески дворец. Този комплекс е проучен и експониран в непосредствена близост до хотела и е ценно свидетелство за културните и духовни постижения на българите през средновековието. Днес територията на античния град и на средновековен Дръстър е със статут на национален археологически и архитектурен резерват. Силистра постепенно се превръща в музей на открито. Един от най-красивите паметници на културата в града е Римската гробница от IV век. Отличаваща се с изключителни багри на стенописите тя е пример за развитието на монументалната живопис в древността.

Археологическият музей в Силистра се помещава в сграда, построена в периода 1923-1924, като клон на Румънската национална банка в града. От 1990 г. тук са изложени археологическите експозиции на Исторически музей – Силистра. Експозициите заемат площ от 400 кв.м. и включват предмети от праисторическата, античната и средновековната епоха. Сред най-ценните експонати са римски каменен слънчев часовник (най-впечатляващия, откриван досега по българските земи), златен пръстен от III век, колона с името на хан Омуртаг, печати на български и византийски владетели, златни накити от времето на крепостта Дръстър и др.

На един от най-красивите хълмове на Силистра се намира построената по време на османската империя крепост Меджиди Табия. Днес тя е едно от любимите места за отдих на силистренци, а панорамната гледка от там е неповторима.

Художествена галерия се помещава в една от най – представителните сгради в нашия град строена със средства на силистренски граждани в края на XIX в. Завършена през 1892 г. като първото Педагогическо училище. Фонда на Художествена галерия Силистра вече има над 1500 художествени творби – живопис, графика, скулптура, които запознават посетителите с ценни творби от българското изобразително изкуство.

Силистра се гордее с една придобивка, която привлича много поклонници в града. При посещението си в България през 2001 г. папа Йоан Павел ІІ дари на Силистра част от мощите (дясната раменна кост) на св. Дасий, положени в мраморна мощехранилница (приблизително копие на саркофага от Анкона), която днес се съхранява в катедралния митрополитски храм „Св. ап. Петър и Павел“ в Силистра. Самият храм „Св. Петър и Павел“ е паметник на културата, построен след Кримската война от водещата в България през Възраждането Дряновска архитектурна школа.

Куршумлу джамия е третия по значение мюсюлмански храм в Северна България. Издигнатата в началото XVIІ век в центъра на град Силистра джамия, е обявена за паметник на културата. Оловни листове покриват покрива на сградата и заради тях джамията придобива името си – Куршумлу. Интерес за посетителите представляват архитектурата и стенописната украса с флорални мотиви. Джамията е построена точно в центъра на тогавашния град Силистра, с шадраван пред нея, с насоченост към Мека. Украсата й се съсредоточава най-вече в пода, покрит с килими и в богато изработените, и рисувани стени и тавана. Украсата на вътрешните стени е от цветни камъни в зидарията над прозорците и вратите.

Етнографският музей в Силистра е открит през 1967 година. Той се помещава в постройка датираща от средата на XIX век – бивша сграда на турската полиция. Изложбената част е разположена на площ от 300 кв.м. в 10 стаи. Тя се състои от артефакти от бита и културата на хората от Добруджанския край и Силистра от средата на ХIХ век до началото на ХХ век.

Недалеч от Силистра се намира и биосферен резерват „Сребърна“, обект на световно културно и природно наследство, с богата флора и фауна.

Забележителностите на град Силистра, река Дунав и хотелски комплекс Дръстър, издигнат върху земя с дълговековна история, са примамливо място за български и чуждестранни туристи и гости.

Silistra

Login Form
Register Form